Webspot Pieter van Ede

Algoritmiek

In dit vak zijn diverse algoritmische technieken aan de orde geweest, waaronder dynamisch programmeren, greedy algoritmen. Ook zijn algoritmen op grafen en NP-volledigheid aan de behandeld.

Uitvindingen

Hier moest je individueel een programmaatje schrijven, dat een optimaal 'uitvindingen-pad' bepaalde, ofwel een topologische sortering uitrekent. Het probleem kan je het beste vergelijken met het probleem van strategiespellen voor de computer, waar je altijd verschillende technologiën moet onderozoeken, en voor gevorderde technologiën al eenvoudigere moet hebben ontdekt. Dit programmaatje rekent dan gegeven al ontdekte technologiën, de te bereiken technologie en de afhankelijkheden van de technologiën, een correcte volgorde van onderzoeken.

Download
Beschrijving van de opdracht
Download
Source en uitleg van het resultaat