Webspot Pieter van Ede

Expertsystemen

Bij dit vak zijn diverse methoden behandeld waarmee zogenaamde expertsystemen kunnen worden gebouwd. Dit zijn systemen die een professional ondersteunen in hun taak, of hen juist (deels) overbodig maken. Hiervoor zijn technieken behandeld om met bijvoorbeeld natuurlijke taal of onzekerheden om te gaan. Ook zijn de beperkingen van deze regelgebaseerde systemen besproken, en dit was naast het feit dat deze systemen uitontwikkeld zijn de reden dat dit vak dit jaar voor het laatst gegeven wordt.

Helpdesk

Bij deze opdracht moesten we een helpdesk-systeem implementeren in CLIPS. Voor deze opdracht heb ik samengewerkt met Geerten Doornenbal en we hebben ervoor gekozen om een helpdesk te maken die printerproblemen oplost. Het intelligente aan deze helpdesk is, dat deze algemene vragen overslaat als je preciezer zegt wat er aan de hand is.

Download
Beschrijving van de opdracht
Download
Source van de opdracht Om dit programma te kunnen uitvoeren heeft u minimaal CLIPS 6.241 nodig.

Schakeling

Bij deze opdracht moesten we een intelligent systeem implementeren dat een tester helpt om het defect in een schakeling te achterhalen. Het interessante aan deze oplossing is dat deze werkt met een soort kansrekening, op basis waarvan het systeem kijkt welk onderdeel waarschijnlijk kapot is en daar vervolgens op laat testen. Deze opdracht heb ik samen met Geerten Doornenbal gedaan.

Download
Beschrijving van de opdracht
Download
Source en verslag van de opdracht Om dit programma te kunnen uitvoeren heeft u minimaal CLIPS 6.241 nodig.