Webspot Pieter van Ede

Human Computer interaction

In dit vak is User-Centered Development behandeld, ofwel het ontwerpen van software waarbij voortdurend de gebruiker betrokken wordt. Daarnaast zijn ook technieken behandeld waarmee een interface gebruiksvriendelijk kan worden gemaakt.

Web Management System Project

We moesten met een team een Web Management System bouwen zoals door een fictieve opdrachtgever gespecifieerd. We moesten allerlei analyses maken over de gebruikers en het te bouwen systeem en aan de hand daarvan het systeem ontwerpen en een prototype bouwen, waarin een klein deel van de functionaliteit uitgewerkt moest worden. Bij dit project heb ik samengewerkt met Aafke Victoor, Erik Schager en Maaike van Rossum.

Bekijk
Protoype
Download
Brief van de opdrachtgever
Download
Rapporten (verantwoording van de keuzes