Webspot Pieter van Ede

Inleiding beeldverwerking

In dit vak is een inleiding gegeven op diverse operaties op afbeeldingen. Ook zijn technieken behandeld waarmee structuren in afbeeldingen herkend kunnen worden.

Automatische segmentatie

Bij deze opdracht moest individueel een programma worden geschreven, dat zwart-wit afbeeldingen automatisch kon segmenteren in een gegeven aantal segmenten. Dit moest gebeuren via het toepassen van een threshold op de afbeeldingen. Echter om een goede segmentering te krijgen moesten we wel goede methodes gebruiken om de thresholds te kiezen.

Download
Beschrijving van de opdracht
Download
Source, beschrijving en executable