Webspot Pieter van Ede

Modelleren en systeemontwikkeling

Bij dit vak zijn heel diverse onderwerpen behandeld: Objectgeoriënteerd programmeren, modelleertechnieken in UML en het schrijven van tests in JUnit.

Abstracte klassen

Bij deze opdracht moesten wij twee diagrammen weergeven van dezelfde data, met zo min mogelijk codeduplicatie en maximaal gebruik van abstractiemechanismen.

Bekijk
Diagrammen applet
Download
Beschrijving van de opdracht
Download
Source van de opdracht