Webspot Pieter van Ede

Overdragen van informatica-onderzoek

Bij dit vak hebben we geleerd hoe we algemene en technische onderwerpen mondeling via een presentatie of schriftelijk via een scriptie kunnen overbrengen. Daarnaast hebben we geleerd om een krantenartikel over een technisch onderwerp te schrijven en elkaar kritisch te beoordelen.

Garbage collection

Bij deze opdracht moesten we een krantenartikel schrijven over een onderwerp uit de informatica. Als onderwerp heb ik garbage collection gekozen. Dit krantenartikel moest worden geschreven voor geïnteresseerden in de wetenschap, die ook bijvoorbeeld de wetenschapsbijlage van de krant lezen. Daarna moest er een presentatie over dit onderhoud aan je medestudenten worden gegeven, waarbij je op de technische details in mocht gaan.

Download
Krantenartikel
Download
Presentatie