Webspot Pieter van Ede

Zoekalgoritmen

In dit vak zijn diverse zoekalgoritmen aan de orde gekomen. Allereerst zijn de algoritmen voor ongeïnformeerd zoeken als breadth first en depth first aan de orde gekomen. Vervolgens zijn heuristische algoritmen als best-first en A* behandeld. Vervolgens zijn ook algoritmen voor lokaal zoeken, zoals hill climbing, simulated annealing en tabu search behandeld. Ook zijn algoritmen voor zoeken met een tegenstander en constraint satisfaction behandeld.

Freecells

Bij dit vak moesten we een onderzoek doen naar de kwaliteit van verschillende algoritmen. Hierbij lag de nadruk voor de verandering minder op de kwaliteit van de code, maar meer op de kwaliteit van het onderzoek. Het dat we hebben experiment uitgevoerd was om een zo goed mogelijke strategie voor het bekende freecell te bedenken. Om het makkelijker te maken, konden we een variabel aantal stapels en kaarten geruiken.Helaas is echter alleen de code bewaard gebleven. Deze opdracht heb ik samen gedaan met Geerten Doornenbal, Gerben Verburg en Jacob van der Weerd.

Download
Source en documentatie van de opdracht