Webspot Pieter van Ede

Cursussen

Op deze pagina staan enkele van de cursussen die ik volgde via mijn werkgevers.

Database transacties
Deze cursus behandelde hoe intent locking in een database werkt en welke rol deze locks spelen in de verschillende isolatieniveau's die databases kennen. Ook bekeken we welke verschillende concurrency fenomenen er op kunnen treden op de verschillende isolitieniveau's.
Design patterns
Bij deze cursus zijn de bekende software design patterns zoals beschreven door de Gang of Four behandeld.
Helder en ondubbelzinnig schrijven
Tijdens deze cursus werden handvaten aangeboden om helder en ondubbelzinnig teksten te schrijven. Hiermee kan het risico worden verkleind dat de tekst door lezers anders wordt opgevat dan hoe de schrijver de tekst bedoelde.
Presentatievaardigheden
Deze cursus, verzorgd door Loo van Eck, trainde ons op alle aspecten van een presentatie. Een goede opbouw van je presentatie, je houding als presentator en omgaan met het publiek en onverwachte gebeurtenissen waren maar enkele van de onderwerpen waar we tijdens deze cursus mee konden oefenen.
Query optimalisatie
In deze cursus zijn technieken behandeld waarmee je een query sneller kan laten draaien. We hebben bekeken hoe je queryplannen kunt inzien om de bottleneck te bepalen en hoe je met slim gebruik van indices en standaard constructies in een query de uitvoer sterk kunt versnellen.