Webspot Pieter van Ede

Compilerconstructie

In dit vak zijn de technieken behandeld die nodig zijn om een compiler of interpreter te bouwen, niet alleen voor programmeertalen maar ook voor domeinspecifieke talen.

Bibtex2HTML

Bij deze opdracht hebben we een "compiler" moeten schrijven die een bibtex bestand converteert naar een HTML bestand.

Download
Ondersteunende bibliotheken
Download
Resultaatpakket Dit heeft minimaal GHC versie 6.10.x nodig.

Optimisation

Voor deze opdracht moesten we een compiler schrijven die Java code naar een soort assembler moest compileren (SSM om precies te zijn, een systeemonafhankelijke emulatie van assembly).

Download
Ondersteunende bibliotheken
Download
Resultaatpakket Dit heeft minimaal GHC versie 6.10.x nodig.

T-diagrammen

Bij deze opdracht moesten we een domein-specifieke taal ontwerpen voor T-diagrammen. Deze diagrammen geven weer hoe een compilatie verloopt, en welke componenten er bij betrokken zijn. Daarna moesten we een compiler schrijven die deze domein-specifieke taal omzet naar een LaTEX document, dat wanneer gerenderd een plaatje genereert van het diagram.

Download
Ondersteunende bibliotheken
Download
Resultaatpakket Dit heeft minimaal GHC versie 6.10.x nodig.

XML Tidier

Bij deze oefening moesten we een eenvoudige formatter voor XML bestanden schrijven.

Download
Ondersteunende bibliotheken
Download
Source van het resultaat Dit heeft minimaal GHC versie 6.10.x nodig.