Webspot Pieter van Ede

Programmaverificatie

Tijdens dit vak zijn verschillende specificatie- en testmethoden aan bod gekomen. De nadruk lag hierbij op methoden voor gedistribueerde software.

LTL Checker

Bij deze opdracht moesten we een LTL checker schrijven. Deze krijgt als input een formele beschrijving van een non-deterministisch programma en een eis waarin dit programma zou moeten voldoen. Deze checker berekent dan of het programma aan de beschreven eis voldoet.

Download
Source van het resultaat

Paper samenvatten

Bij deze opdracht moesten we een paper gerelateerd aan het vak reviewen en bekritiseren. Ik heb de paper 'Plan Generation For GUI Testing' door A.M. Memon, M.E. Pollack en M.L. Soffa behandeld.

Download
Samenvatting