Webspot Pieter van Ede

Vakken Master Computing Science

Hier ziet u de vakken die ik gevolgd heb voor de verschillende onderdelen van de opleiding, met een korte beschrijving. Tevens ziet u een link naar de vaksite voor meer informatie, waarbij ik wel moet opmerken dat sommige vakken inmiddels van naam kunnen zijn veranderd en dat de inhoud iets kan zijn aangepast.

Kernvakken

Cryptografie

In dit vak zijn diverse cryptografische protocollen behandeld, waaronder DES en RSA. Ook zijn diverse technieken zoals Zero Knowledge Proofs, Stream Ciphers en Groepscryptografie aan de orde gekomen. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
8.5
Gegeven door
Database-architecturen

In dit vak hebben we diverse onderdelen van een moderne database nader bekeken, waarbij er vooral is ingegaan op alles dat komt kijken bij query-processing. Ook hebben we gekeken naar de database Monet. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
9
Gegeven door
Probabilistisch redeneren

In dit vak zijn probabilistische netwerken aan de orde geweest. Het algoritme van Pearl voor inferentie is behandeld, evenals een inleiding in gevoeligheidsanalyse en de problemen bij het construeren van een probabilistisch netwerk. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
7.5
Gegeven door
Scheduling and timetabling

In dit vak zijn technieken behandeld om geautomatiseerd roosters op te stellen die aan van tevoren bekende specificaties voldoen. Hiervoor gebruikten wij voornamelijk lineair programmeren. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
8
Gegeven door
Simulatie

Bij dit vak werden technieken behandeld waarmee processen in een computer kunnen worden gemodelleerd, zodat de voor- en nadelen van dit proces kunnen worden geanalyseerd. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
7.5
Gegeven door

Keuzevakken

Compilerconstructie

In dit vak zijn de technieken behandeld die nodig zijn om een compiler of interpreter te bouwen, niet alleen voor programmeertalen maar ook voor domeinspecifieke talen. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
7.5
Gegeven door
Financieel management

In dit vak is een inleiding gegeven op de financiele wereld, zodat de studenten dezelfde taal kunnen spreken als financiƫle experts. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
8.5
Gegeven door
Games programmeren in C++

In dit vak is zowel de programmeertaal C++ uitgelegd, als technieken om hier effectief games mee te programmeren. Ook zijn taalonafhankelijk concepten behandeld die worden gebruikt bij het maken van complexe games. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
8
Gegeven door
Gedistribueerde objectsystemen

In dit vak zijn diverse technieken behandeld voor het bouwen van gedistribueerde objectsystemen, zoals COM, CORBA, RMI, webservices/SOAP en relevante onderwerpen zoals een inleiding in de beveiliging. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
8
Gegeven door
Programmaverificatie

Tijdens dit vak zijn verschillende specificatie- en testmethoden aan bod gekomen. De nadruk lag hierbij op methoden voor gedistribueerde software. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
7.5
Gegeven door

Extra vakken

Algoritmen en netwerken

In dit vak zijn diverse algorithmen voor grafen aan bod gekomen, zoals flowalgoritmen, korste pad, enz. De nadruk lag niet alleen op algoritmen die niet alleen het probleem oplossen, maar ook nog efficient zijn. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
7
Gegeven door
ICT Entrepreneurship

Tijdens dit vak kregen we de kans om een virtueel bedrijf op te zetten, waarmee we alle facetten leerden die bij het opzetten van een eigen bedrijf komen kijken. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
7
Gegeven door
Softwarespecificatie

In dit vak werden diverse manieren behandeld om de werking van software zodanig te specificeren, dat bij eventuele onenigheid later met deze specificatie kan worden nagegaan wie er fout zat. Dit is met name handig voor het opstellen van contracten tussen partijen in een complex IT project. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
7
Gegeven door
Virtuele werelden

Bij dit vak zijn de technieken aan bod gekomen die worden gebruikt in grote virtuele werelden. Onder andere het ontwerp van zulke werelden, de simulatie van natuurkundige krachten op objecten en de netwerk-technieken die nodig zijn om de indruk van een echte wereld te wekken zijn behandeld. Meer informatie vindt u op de vakpagina.

Cijfer
6.5
Gegeven door

Thesis