Webspot Pieter van Ede

Cijfers VWO

In het curriculum dat ik volgde, waren sommige vakken opgedeeld in een variant '1' en een variant '1,2'. Hierbij is variant '1' de basisversie van het vak, en versie '1,2' de uitgebreide variant.

Gemeenschappelijk deel

Nederlandse taal 7
Franse taal 1 7
Duitse taal 1 8
Engelse taal 8
Geschiedenis 1 7
Algemene natuurwetenschappen 7
Lichamelijke opvoeding voldoende
Letterkunde 7
Culturele en kunstzinnige vorming 1 goed

Profieldeel

Wiskunde B1,2 8
Natuurkunde 1,2 8
Scheikunde 1,2 8

Vrij deel

Informatica 8
Economie 1 7

Overige (verplichte) vakken

Informatica 8
Basisvaardigheden ICT voldaan