Webspot Pieter van Ede

Informatica databaseopdracht

In het zesde jaar moest ik voor het keuzevak Informatica een database implementeren voor de fictieve opdrachtgever de KNZB, ofwel de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Bij deze opdracht moest in Microsoft Access een database worden geïmplementeerd die zowel het toevoegen, veranderen als updaten van verschillende tabellen toelaat, alsmede het bekijken van deze informatie. Dit alles moest daarbij in de standaard Access-interface worden gepresenteerd.

De versie die hieronder staat geeft naast de standaard-interface ook het standaard Access bewerkvenster weer, zodat ook zichtbaar is hoe bijvoorbeeld de queries zijn opgebouwd.

Download
KNZB databank