Webspot Pieter van Ede

Profielwerkstuk

In het zesde jaar moet iedere VWO-scholier een profielwerkstuk maken, dat voor 80 uur staat. Dit mag zijn over een onderwerp naar keuze. Ik heb ervoor gekozen bij mijn profielwerstuk de vakken wiskunde en informatica te combineren, om op deze manier mij alvast voor te bereiden op de studie Informatica die ik na mijn VWO-opleiding wilde gaan volgen.

Voor mijn profielwerkstuk heb eerst de programmeertaal Python geleerd, waarna ik in deze taal een programma heb geschreven dat probeert wiskundige integralen exact uit te rekenen. Meer hierover kunt u doorlezen in het verslag bij mijn profielwerkstuk.

Download
Voorstel van het onderwerp
Download
Tussenrapportage over de voortgang
Download
Logboek
Download
Verslag
Download
Windows installer met het eindresultaat Bij deze Windows installer zit Python 2.4 meegeleverd. U zult echter handmatig Python 2.4 via het configuratiescherm moeten verwijderen. pyIntegraal kunt u verwijderen via het Start-menu of door het programma GDUNINST.exe uit de programmamap van pyIntegraal te starten.
Download
Broncode van het eindresultaat De broncode heeft minimaal Python 2.4 nodig om te werken.